Цени

При еднократно посещение 

15 минути – 16 лв

30 минути – 28 лв

В зависимост от броя процедури за месеца:

От 2 до 10 процедури (15мин)- 11 лв/процедура
От 11 до 20 процедури  (15мин) – 10 лв/процедура
От 21 до 40 процедури (15мин) – 9 лв/процедура

Над 40 процедури – по споразумение

Минималният брой процедури при едно посещение е 5

За най – добър дългосрочен ефект препоръчваме поне едно посещение седмично.