Цени на офис масажи :
15 Мин – 10 лв
30 Мин – 15 лв